Vacatures
Hieronder vindt u een overzicht van onze vacatures; 


          VACATURE RVT-LID           
 

Cocon Wonen verzorgt de huisvesting voor senioren vanaf 65 jaar, die zelfstandig willen blijven wonen. Het werkgebied van Cocon Wonen is de gemeente Soest (de kernen Soest en Soesterberg). Het uitgangspunt van Cocon Wonen is dat de mensen voorop staan, niet het systeem. Medewerkers van Cocon Wonen streven naar een goede samenwerking en zijn betrokken bij de huurders, de huurdersorganisatie, gemeenten en overige belanghouders. Deze betrokkenheid vertaalt zich in de volgende missie: 

 

Samen betaalbaar en prettig zelfstandig wonen mogelijk maken voor de senioren in Soest en Soesterberg.

 

Cocon Wonen richt zich op het eigen adaptief vermogen om continue in te blijven spelen op de ontwikkelingen en vraagstukken die zich voordoen. Sterk daarin is dat Cocon Wonen als lokaal verankerde partner dichtbij haar huurders staat en mede gelet op de opgaven, de groeiende groep ouderen en navenant de woonbehoefte de aankomende jaren een rol van betekenis kan spelen.

 

Door het verstrijken van de zittingstermijn van één lid van de raad van toezichthouder per 1 januari 2023 komt de volgende vacature beschikbaar:


                                      -  LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT  -                                                
   ' Een toezichthouder met een juridische achtergrond, die kennis van en ervaring heeft binnen het sociaal domein.


                                        
Wat voor persoon zoekt Cocon Wonen?

De leden van de Raad van Toezicht (RvT) van Cocon Wonen zijn generalisten met specialistische kennis. Zij beschikken over brede kennis en interesse ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen met daarnaast specifieke kennis en ervaring op een van de aandachtsgebieden van Cocon Wonen. Samen vormen de leden van de RvT een multidisciplinair team dat toezicht uitoefent op het bestuur van Cocon Wonen. Van de leden wordt verwacht dat zij besluitvaardig zijn en als klankbord beschikbaar zijn voor elkaar en voor de directeur bestuurder. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies met respect voor de ander te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. De individuele kwaliteiten van de leden dienen te leiden tot een complementair geheel. In de profielschetsen van de RvT zijn de algemene kwaliteiten opgenomen die worden gevraagd van een toezichthouder van Cocon Wonen.

 

Hoewel Cocon Wonen geen toegelaten instelling is, handelen de leden van de RvT zoveel mogelijk in de geest van de Governancecode. De RvT bestaat uit vier leden. Gezien de expertise en rolverdeling van de zittende RvT-leden zoekt de RvT een nieuw lid die zich verbonden voelt met het volgende werkgebied:

 

Een toezichthouder met een juridische achtergrond, die kennis van en ervaring heeft binnen het sociaal domein

 

Wij zoeken een kandidaat die:

 

  • kennis heeft van en een visie heeft op relevante  ontwikkelingen op het sociaal domein in relatie tot de volkshuisvesting

  • kennis heeft van en ervaring heeft met (de toepassing van) wet- en regelgeving zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Woningwet

  • zicht heeft op leefbaarheidsvraagstukken in de verbinding tussen wonen, zorg en welzijn

  • vanuit het sociaal domein de impact kan duiden voor de doelgroep en (toekomstige) rol van de corporatie

  • beschikt over kennis van de toepassing van relevante wet- en regelgeving van maatschappelijke ondernemingen die acteren binnen het sociaal domein

  • kennis van en ervaring heeft met juridische vraagstukken en hierover de bestuurder kan adviseren c.q. een klankbordrol kan vervullen

  • in staat is om (vastgoed)projecten, samenwerkingsconstructies en andere verbindingen die de corporatie aangaat op juridische aspecten te beoordelen en te toetsen

  • kennis heeft van de wijze waarop belanghouders opereren binnen het sociaal domein waaronder de participatie, informatie- en communicatieprocessen die voor de huurders van belang zijn

 

De kwaliteitsprofielen met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Cocon Wonen, de positie van de RvT-leden, het koersplan van Cocon Wonen en het persoonlijke profiel kunt u hier downloaden/bekijken op de website.

 

Reageren

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 25 september a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van uw motivatie en cv. De selectieprocedure wordt begeleid door Robert van Bendegem en Fleur Hordijk van Atrivé. Voor meer informatie over de vacature kunt u de websites van Cocon Wonen en Atrivé bezoeken. U kunt ook met Robert van Bendegem contact opnemen, via 06 25 05 18 50 of r.van.bendegem@atrive.nl of met Fleur Hordijk via 06 12 34 25 76 of f.hordijk@atrive.nl

 

De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats op 4 oktober a.s. in Utrecht. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland op 11 en 14 oktober a.s.in Utrecht.

Atrive.jpg