Soest gooit lotingsysteem sociale huurwoningen op de schop

Bron: Soester Courant 17-12-20 j.l.


Soest stapt af van het lotingsysteem voor sociale huurwoningen. Net als tot een jaar of twintig geleden wordt de lengte van de termijn dat een woningzoekende staat ingeschreven, voor het grootste deel weer bepalend in het toewijzingssysteem. Om de eigen inwoners wat meer kans te geven binnen de gemeente iets te vinden, krijgen zij drie jaar extra inschrijftijd achter hun naam.

Dat is wat het college van burgemeester en wethouders beoogt. De gemeenteraad moet in februari goedkeuring er aan geven. Soest wil met deze regeling een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van sociale huurwoningen. Dat was overigens dezelfde reden waarom Soest rond de millenniumwisseling koos voor loting. Dat Soest nu toch weer terug wil naar het oude systeem ligt vooral aan het toewijzingsbeleid in de andere gemeenten in onze regio. Daar vindt de toewijzing in plaats op basis van de periode dat een woningzoekende staat ingeschreven. Door dat ook weer te gaan doen wil Soest zoveel mogelijk gelijkheid in de regio bewerkstelligen.

“Bij loting zijn er altijd mensen die jarenlang achter het net vissen”.

ONZEKERHEID

Wethouder Nermina Kundic; „Op dit moment worden alle sociale huurwoningen in onze gemeente verloot. Daarmee is Soest de enige in de regio. Dit heeft een aantal nadelen. Het trekt extra mensen aan van buiten de regio. De onzekerheid van woningzoekenden over wanneer zij een woning krijgen is ook een nadeel.

Bovendien zijn er altijd mensen die jarenlang achter het net vissen. lk ben daarom blij dat straks tachtig procent van de beschikbare voorraad wordt toegewezen op basis van inschrijftijd. Voor loting blijft twintig beschikbaar, zodat mensen die nog maar kort zoeken ook nog kans maken. Enkele jaren geleden kwam uit onderzoek naar voren, aldus de gemeente, dat woningzoekenden behoefte hebben aan eenduidige regels voor de woonruimteverdeling in de hele regio. Daarop hebben de regiogemeenten en de woningcorporaties, besloten om de huisvestingsverordeningen van de regiogemeenten meer op elkaar af te stemmen. Hierover worden regionale afspraken gemaakt”.

MEER GRIP In mei 2020 is het Masterplan Wonen Soest vastgesteld. Het doel hiervan is om als gemeente grip te houden op de woningbouw en de woonruimteverdeling in de kern Soest. De huisvestingsverordening is een van de middelen om dit te bereiken. Hierin wordt de toewijzing van sociale huurwoningen geregeld, zodat deze bij de juiste doelgroepen terecht komen.

Het collegevoorstel om van het lotingsysteem af te stappen, wordt besproken in de opiniërende raad van 26 januari. De besluitvorming hierover volgt op 4 februari.

Uitgelichte berichten
Recente berichten

Cocon Wonen sluit zich aan bij Klachten Commissie Woningcorporaties Regio Utrecht

Cocon Wonen heeft zich aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU).

Doel van de klachtencommissie is “het uitbrengen van onafhankelijke adviezen over klachten” om zodoende een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de stichting.

Met ingang van 1 januari 2021 kunnen huurders van Cocon Wonen hier terecht als zij een onafhankelijk advies willen over een klacht.

Een brochure en klachtenreglement kunt u vinden op www.kwru.nl  

Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square