Sloop Orlando gebouw


Met deze brief willen wij u informeren over de ontwikkelingen rondom het Orlando terrein.


Het Orlando terrein, aan de Di Lassostraat 65 in Soest, is door Cocon Wonen aangekocht.

Cocon Wonen wil hier nieuwbouw voor senioren realiseren. Het betreft circa 27 appartementen in de sociale huursector en 22 appartementen in de vrije sector.

Er wordt gewerkt aan een plan waarbij naast parkeerruimte ook ruimte is voor een mooie tuin.


Wat gaat er in 2022 gebeuren?


Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden. Naar verwachting zal dit in het tweede en derde kwartaal van 2022 plaatsvinden. Voorafgaand, organiseert Cocon Wonen een informatiebijeenkomst om met alle betrokkenen van gedachten te wisselen over de huidige plannen. Hopelijk kan dat een fysieke bijeenkomst zijn, maar dat is afhankelijk van de dan geldende corona-richtlijnen. De omgevingsvergunning zou dan voor het eind van het jaar 2022 binnen kunnen zijn. Pas dan kan de daadwerkelijke bouw starten. Na een bouwtijd van ongeveer een jaar kunnen de nieuwe bewoners eind 2023, begin 2024 hun intrek nemen.

De gemeente Soest heeft recent de sloopvergunning afgegeven voor het Orlando gebouw. De vergunning omvat de totale circulaire sloop van het complex.


* Week 3: Aansluitingen van gas, water en elektra worden afgesloten en verwijdert en een tijdelijke bouwaansluiting voor water en elektra zal gerealiseerd worden.

* Week 4: Er worden hekken geplaatst rondom het werkgebied, dit ter voorkoming van onveilige situaties en vandalisme.

* Week 5 t/m 9: Start sloop inpandig.

* Week 10 t/m 14: Start sloop buitenzijde.


De Soester firma Kuyer Sloopwerken (https://www.kuyersloopwerken.nl/) zal de volledige sloop uitvoeren.


Ten tijde van het bouwen van Orlando was het gebruikelijk om asbest toe te passen. Dat gaat nu gesaneerd worden met in acht neming van alle daarvoor geldende richtlijnen. Het is goed dat asbest uit de bebouwde omgeving verwijderd wordt. Zowel Cocon Wonen als ook de gemeentelijke en provinciale instanties houden toezicht op het sloop en saneringsproces.


Het grote parkeerterrein blijft publiekelijk bereikbaar maar het kleine parkeerterrein zal tijdens de periode van sloop afgezet worden voor plaatsing van containers en overige zaken nodig voor de sloop (zie plattegrond).


Kuyer Sloopwerken heeft gedurende de sloopperiode een telefoonnummer beschikbaar (06-28 51 51 28) voor al uw vragen of opmerkingen. U kunt bellen en/of WhatsApp gebruiken.


Heeft u vragen of opmerkingen voor Cocon Wonen? Neem dan gerust contact op met het kantoor van Cocon Wonen, per email info@coconwonen.nl of per telefoon: 035-588 02 88, van maandag t/m donderdag tussen 09.00 – 12.00 uur.


Met vriendelijke groeten,


Dick Mol

Directeur-bestuurder Cocon Wonen

Toelichting op sloopproces door middel van plattegrond:


De vuilcontainers van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland blijven beschikbaar.


Uitgelichte berichten
Recente berichten

Cocon Wonen sluit zich aan bij Klachten Commissie Woningcorporaties Regio Utrecht

Cocon Wonen heeft zich aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU).

Doel van de klachtencommissie is “het uitbrengen van onafhankelijke adviezen over klachten” om zodoende een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de stichting.

Met ingang van 1 januari 2021 kunnen huurders van Cocon Wonen hier terecht als zij een onafhankelijk advies willen over een klacht.

Een brochure en klachtenreglement kunt u vinden op www.kwru.nl  

Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square