Nieuwe spelregels bij woningtoewijzing.


De gemeente Soest heeft een nieuwe huisvestingsverordening. In die verordening staan onder andere de spelregels over het verdelen van sociale huurwoningen. Tot op heden werden sociale huurwoningen in Soest verloot. Dat verandert.

De verhuurders gaan 80 % van de leegkomende sociale huurwoningen verdelen op inschrijfduur, en 20 blijft verloot worden. Het is dus van belang om “inschrijftijd” op te bouwen. Mocht u een verhuiswens hebben, dan doet u er verstandig aan om u nu te laten inschrijven bij www.woningneteemvallei.nl

De inschrijfkosten bedragen

€ 17,50. Voor een verlenging van uw inschrijving betaalt u

€ 7,50 aan Woningnet Eemvallei. Alle inwoners van Soest die voor 1 juli 2021 ingeschreven staan als woningzoekende krijgen drie jaar inschrijftijd cadeau.


Leeftijdgrens naar 65 jaar In de nieuwe huisvestingsverordening is ook bepaald dat woningzoekenden 65 jaar of ouder moeten zijn, om in aanmerking te kunnen komen voor een seniorenwoning.

Belangstellenden voor een (sociale huur) seniorenwoning bij Cocon wonen die jonger zijn dan 65 jaar kunnen niet meer reageren op sociale huurwoningen van Cocon Wonen.


Uitgelichte berichten
Recente berichten

Cocon Wonen sluit zich aan bij Klachten Commissie Woningcorporaties Regio Utrecht

Cocon Wonen heeft zich aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU).

Doel van de klachtencommissie is “het uitbrengen van onafhankelijke adviezen over klachten” om zodoende een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de stichting.

Met ingang van 1 januari 2021 kunnen huurders van Cocon Wonen hier terecht als zij een onafhankelijk advies willen over een klacht.

Een brochure en klachtenreglement kunt u vinden op www.kwru.nl  

Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square