Bestuurswisseling

Persbericht


Directeur-bestuurder Theo Wennekes neemt per 1 mei 2021 afscheid van

Cocon Wonen te Soest. Theo werd begin 2016 benoemd.

Hij kreeg als opdracht om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de Soester verhuurorganisatie van ruim 500 seniorenwoningen en enkele bedrijfs- en multifunctionele ruimtes, zoals Ontmoetings Centrum Klaarwater in woongebouw Honsbergen.


Onder het bestuur van Theo is onder andere woongebouw Honsbergen gerenoveerd. De levensduur is daardoor met 25 jaar verlengd, de woningen hebben een enorme sprong gemaakt in de energie-prestatie-index en de buitenruimtes zijn vergroot. Voor de bewoners betekende de renovatie naast lagere stookkosten een forse verbetering van het woongenot.

Voor woongebouw De Drie Eiken in Soesterberg bleek een renovatie niet haalbaar. Het besluit tot sloop en nieuwbouw is inmiddels genomen.

Er is behoefte aan betaalbare huisvesting met op senioren gerichte voorzieningen.

Er ligt dan ook een plan om op het Orlando-terrein, naast woongebouw De Vijverhof, 50 nieuwbouwwoningen te realiseren voor senioren. In verband hiermee heeft Theo het initiatief genomen om terrein en gebouw over te nemen van de gemeente Soest.


In de vijf jaren dat Theo leiding gaf aan de woningstichting is er structuur gegeven aan de medezeggenschap van bewoners.

Het Bewoners Tevredenheids Onderzoek heeft mooie rapportcijfers gegeven

aan het “je thuis en veilig voelen” in je woning en het huismeesterteam is inmiddels een begrip geworden voor de meer dan 550 bewoners.


Per 1 mei 2021 wordt Theo opgevolgd door de heer Dick Mol (57) als directeur-bestuurder van Cocon Wonen. Hij is een ervaren bestuurder van wooncorporaties en zorgvastgoed. Dick woont in Amersfoort. Hij heeft passie voor mensen en maatschappelijk ondernemen en gaat daarom graag aan de slag bij Cocon Wonen.


Jan de Meij, voorzitter van de Raad van Toezicht over deze bestuurswisseling:

“Met Theo heeft Cocon Wonen een stevige professionaliseringsslag gemaakt.

Met de komst van Dick wordt verder gewerkt aan de nieuwbouwplannen met aandacht voor verduurzaming en een prettige woonbeleving voor huidige en nieuwe bewoners.”


Uitgelichte berichten
Recente berichten

Cocon Wonen sluit zich aan bij Klachten Commissie Woningcorporaties Regio Utrecht

Cocon Wonen heeft zich aangesloten bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht (KWRU).

Doel van de klachtencommissie is “het uitbrengen van onafhankelijke adviezen over klachten” om zodoende een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de stichting.

Met ingang van 1 januari 2021 kunnen huurders van Cocon Wonen hier terecht als zij een onafhankelijk advies willen over een klacht.

Een brochure en klachtenreglement kunt u vinden op www.kwru.nl  

Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square