Huur Opzeggen

Huur opzeggen bij Cocon Wonen kan eenvoudig. Hieronder leest u hoe.

 

Een maand van tevoren;
- De huur opzeggen: Zodra u de huur opzegt, mag u nog maximaal een maand
   in uw woning blijven. Dat is tevens de opzegtermijn. 
- In die tijd zoeken wij een nieuwe huurder en kunt u ervoor zorgen dat u de woning in goede
   staat achterlaat.
- De huur dient schriftelijk te worden opgezegd. U kunt hiervoor een speciaal formulier gebruiken,
   te downloaden via deze website.

   U kunt het ook bij ons aanvragen via telefoonnummer: 035-588 02 88.

   U mag natuurlijk ook een brief schrijven waarin u de huur opzegt.
- Denkt u er aan dat uw medehuurder ook moet ondertekenen?
- Wilt u uw nieuwe adres en telefoonnummer vermelden bij uw huuropzegging. Hier zenden wij
   de bevestiging van uw huuropzegging naartoe. Indien van toepassing kunt u een correspondentieadres
   en telefoonnummer vermelden.

 

Na huuropzegging;
Wij adviseren u om kontakt met de huismeester op te nemen om afspraken te maken hoe u de
woning dient op te leveren. Daar hebben wij richtlijnen voor: U zorgt ervoor dat het onderhoud
welke voor rekening van de huurder komt, is uitgevoerd. Welk onderhoud dat is vindt u in ons
Onderhouds ABC. Uiteraard is slijtage aan de woning veroorzaakt door normaal gebruik voor
rekening en risico van Cocon Wonen. Dit is ter beoordeling van de huismeester. Hieronder leest u hoe u
de woning moet achter laten.


Zo laat u uw woning achter;
Schoon:
• De woning is leeg, schoon, heel en netjes.
• Dit geldt ook voor de berging (denk aan uw fiets) en overige gemeenschappelijke ruimten.
• Ook eventuele buitenruimten (tuin, balkon) zijn netjes.
• Plakplaatjes, stickers en plakplastic zijn verwijderd.
• Aanrechten, wastafels, wc’s, spiegels, douches en vaste keukenkastjes zijn schoon, vetvrij en
   onbeschadigd.
• Indien u ook de keukeninbouwapparatuur huurt, dient u de betreffende apparaten schoon,
   vetvrij en onbeschadigd achter te laten en de eventueel aanwezige gebruiksinformatie/handleidingen
   in de woning (keukenla) te laten liggen.
• Wand- en vloertegels, kranen, wastafels en toiletpotten zijn ontkalkt.
• Eventueel aanwezige handnijverheid (bijvoorbeeld schilderijen) in of aan de toegang naar uw
   woning is verwijderd.

 

Hersteld;
• Er blijven geen beschadigingen of lijmvlekken achter op muren, ramen of schilderwerk.
• Deuren en ramen zijn onbeschadigd en functioneren goed.
• Wanden en plafonds zijn in goede staat en ontdaan van haken, spijkers en schroeven.
• In het woongebouw Vijverhof dienen wanden behangklaar te worden opgeleverd.
• Vloeren zijn schoon en heel: vloerbedekking en lijmresten zijn verwijderd.
• Slecht of ondeskundig schilderwerk is hersteld.
• Lichtpunten, wandcontactdozen en schakelaars die u zelf heeft aangebracht zijn verwijderd.
• De tuin, het terras, de erfafscheiding en de paden zien er verzorgd uit. De maximale hoogte
   van de erfafscheiding bedraagt 1.80 meter. Dit geldt ook voor eventueel aanwezige bomen en
   heesters.
• Bij de eindinspectie levert u minimaal 3 sleutels per buitenslot in. Heeft u meer sleutels bij laten
   maken? Dan levert u die allemaal in. Extra ingeleverde sleutels krijgt u niet vergoed.
• Een eventueel aangebracht sleutelkastje in de hal of meterkast (ten behoeve van een sleutel
   voor een verzorgende) verwijdert u, in overleg met de huismeester.
• De unicam (het alarmkastje) blijft in de woning achter (inclusief halszender).
• In geval van nicotine-aanslag op wanden en plafonds dient u z.s.m. kontakt op te nemen met

   de huismeester: indien wij bij de eindinspectie van de woning nicotineaanslag aantreffen dan
   zien wij ons genoodzaakt de herstelkosten bij u in rekening te brengen.


Goed om te weten;
- Wij willen u vriendelijk verzoeken om, in verband met mogelijke beschadigingen aan het marmoleum,
   geen spullen door de gangen te slepen.
   Bij de huismeester is een transportplankje (met wieltjes) beschikbaar.
- Als u verbeteringen in uw woning heeft aangebracht dan is het zeker van belang om op tijd
   kontakt met de huismeester op te nemen. Hij besluit of de verbetering kan blijven of dat u voor
   verwijdering/herstel dient zorg te dragen. Dit geldt ook voor eventuele woningaanpassingen op
   medische gronden zoals bijvoorbeeld een douchezitje.
- Zorg ervoor dat u de huismeester wijst op die mankementen die pas te zien zijn als de woning
   leeg is.
- Bezichtiging woning door nieuwe huurders in aanwezigheid van de huismeester. Als wij voor
   de einddatum van uw huurovereenkomst een nieuwe huurder hebben dan kunt u met hem
   of haar afspraken maken over de overname van roerende zaken uit uw woning, bijvoorbeeld
   vloerbedekking of gordijnen. Houdt u er rekening mee dat de nieuwe huurder niet verplicht
   is om zaken van u over te nemen. Hebben wij aan het einde van uw huurperiode nog geen
   nieuwe huurder, dan is het helaas niet meer mogelijk om goederen te laten overnemen, u
   verwijdert deze dan zelf alsnog uit de woning.
- Grof afval kunt u niet in of naast onze containers storten. U heeft de mogelijkheid grof afval
   naar het afvalbrengstation “De Schans” te brengen. (De Schans 16 te Soest. Geopend dinsdag
   t/m vrijdag 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag 9.00 tot 16.00 uur).

Op de laatste dag dat u de woning huurt;
- Eindinspectie van de woning: de huismeester controleert samen met u de woning.
- U draagt alle sleutels over aan de huismeester.
- Als alles in orde is ontvangt u het eindinspectieformulier dat u samen met de huismeester
   ondertekent.
- Heeft u de woning niet volgens bovenstaande richtlijnen opgeleverd dan worden de herstel of
   schoonmaakkosten bij u in rekening gebracht.
- De huismeester herinnert u aan het invullen van de vragenlijst, die u gekregen heeft bij de
   bevestiging van de huuropzegging.
- Vergeet niet tijdig uw energieleverancier te melden dat u verhuist: u bent zelf verantwoordelijk
   voor het doorgeven van de meterstanden.


Binnen zes weken;
De eindafrekening: verrekening waarborgsom met eventuele herstelkosten, en huurbetalingen.
Krijgt u geld terug? Dan maken wij dat over naar uw bankrekeningnummer/IBAN.
Moet u betalen? U ontvangt daar een rekening voor.


Zes tot acht maanden na afloop kalenderjaar;
Eindafrekening stook-en servicekosten. De afrekening servicekosten ontvangt u zes maanden na
afloop van het kalenderjaar. De afrekening van de stookkosten ontvangt u ongeveer acht maanden
na afloop van het lopende kalenderjaar.


Vragen? Bel naar ons kantoor. U kunt ook mailen: info@coconwonen.nl